Menu
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Utlånsportalen
 • GRK-01813
 • Infofilm med fokus på Avalsjøen 2020
 • Gran kommune
 • Gran kommune/Rune Larsen
 • Original (1920 x 1080)
 • Video(MP4) (320 x 180)
 • Video(MP4) (480 x 270)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1920 x 1080)
image-description
 • Brydeg kampanje 2020
 • GRK-01812
 • Gledesturne på hadeland
 • Gran kommune
 • Gran kommune/Rune Larsen
 • Original (1920 x 1080)
 • Video(MP4) (320 x 180)
 • Video(MP4) (480 x 270)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1920 x 1080)
image-description
 • Discgolf
 • GRK-01811
 • Størenslunden discgolf film
 • Gran kommune
 • Gran kommune/Rune Larsen
 • Original (1920 x 1080)
 • Video(MP4) (320 x 180)
 • Video(MP4) (480 x 270)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1920 x 1080)
image-description
 • Ta vare på hverandre 2018
 • GRK-01810
 • Grøtturne
 • Gran kommune
 • Gran kommune/Rune Larsen
 • Original (1920 x 1080)
 • Video(MP4) (320 x 180)
 • Video(MP4) (480 x 270)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1920 x 1080)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Potetfestivalen 2016
 • GRK-01809
 • Aftermovie
 • Gran kommune
 • Gran kommune/Rune Larsen
 • Original (1280 x 720)
 • Video(MP4) (320 x 180)
 • Video(MP4) (480 x 270)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1280 x 720)
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01808
 • Infofilm med musikk og dronebilder
 • Gran kommune
 • Gran kommune/Rune Larsen
 • Original (2704 x 1520)
 • Video(MP4) (320 x 180)
 • Video(MP4) (480 x 270)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (2704 x 1520)
image-description
 • Dødsing Svea
 • GRK-01807
 • Promo
 • Gran kommune
 • Gran kommune/Rune Larsen
 • Original (1920 x 1080)
 • Video(MP4) (320 x 180)
 • Video(MP4) (480 x 270)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1920 x 1080)
image-description
 • Ski NM 2019
 • GRK-01783
 • UngHadeland-scene - danseshow
 • Gran kommune
 • Gran kommune / Rune Larsen
 • Original (3909 x 2162)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ski NM 2019
 • GRK-01782
 • UngHadeland-scene - Morgan Sulele konsert
 • Gran kommune
 • Gran kommune / Rune Larsen
 • Original (4032 x 2639)
image-description
 • Ski NM 2019
 • GRK-01781
 • UngHadeland scena - Morgan Sulele autograf
 • Gran kommune
 • Gran kommune/Rune Larsen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Ski NM 2019
 • GRK-01780
 • Danseshow
 • Gran kommune
 • Gran kommune/Rune Larsen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Ski NM 2019
 • GRK-01779
 • Unghadeland scena - Morgan Sulele
 • Gran kommune
 • Gran kommune/Rune Larsen
 • Original (3935 x 2549)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Likeverd
 • GRK-01747
 • Best of med fokus på likeverd
 • Gran kommune
 • Gran kommune/Rune Larsen
 • Original (1920 x 1080)
 • Video(MP4) (320 x 180)
 • Video(MP4) (480 x 270)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1920 x 1080)
image-description
 • Grua slalombakke 2021
 • GRK-01745
 • Informasjonsfilm
 • Gran kommune
 • Rune Larsen/Gran kommune
 • Original (1920 x 1080)
 • Video(MP4) (320 x 180)
 • Video(MP4) (480 x 270)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1920 x 1080)
image-description
 • Gang- og sykkelveg langs Søndre Ålsveg i Gran kommune.
 • GRK-01744
 • I februar 2021 har Innlandet fylkeskommune startet arbeidet med å bygge fortau, gang- og sykkelveg langs Søndre Ålsveg, ved Trintom skole.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Sykkeltur i Gjefsengutua
 • GRK-01592
 • Gutt som sykler på grusveg i vakkert kulturlandskap
 • Gran kommune
 • Gran kommune
 • Original (2592 x 1936)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Blomsterplukking
 • GRK-01591
 • Jente som plukker blomster i ei blomstereng ved nyslått jorde
 • Gran kommune
 • Gran kommune
 • Original (1600 x 1200)
image-description
 • Pildalen
 • GRK-01590
 • Kongevegen som slynger seg mellom blomstrende hegg
 • Gran kommune
 • Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal
 • Original (1936 x 2592)
image-description
 • Roten - skulptur
 • GRK-01580
 • Skulpturen Roten i vinterdrakt
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Roten - skulptur
 • GRK-01579
 • Skulpturen Roten i vinterdrakt
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2160 x 2880)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Roten - skulptur
 • GRK-01578
 • Skulpturen Roten i vinterdrakt
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Roten - skulptur
 • GRK-01577
 • Skulpturen Roten i vinterdrakt
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Roten - skulptur
 • GRK-01576
 • Skulpturen Roten i vinterdrakt
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Roten - skulptur
 • GRK-01575
 • Skulpturen Roten i vinterdrakt
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2856 x 2046)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Roten - skulptur
 • GRK-01574
 • Skulpturen Roten i vinterdrakt
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01573
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Lushaughytta
 • GRK-01572
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01571
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01570
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01569
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01568
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01567
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01566
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01565
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01564
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01563
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01562
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2160 x 2880)
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01561
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01560
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01559
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01558
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01557
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01556
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01555
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Lushaughytta
 • GRK-01554
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2880 x 2160)
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01553
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2160 x 2880)
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01552
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2160 x 2880)
image-description
 • Lushaugtårnet
 • GRK-01551
 • Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019
 •  
 • Kari Møyner, Gran kommune
 • Original (2160 x 2880)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Koronavaksinering
 • GRK-01550
 • Vaksinekoordinator Jorun Endresen Haukeli og Øyvind Haslestad i Gran frivilligsentral foran Trivselshuset, hvor vi starter med vaksinering i uke fem.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Koronavaksinering
 • GRK-01549
 • Vaksinekoordinator Jorun Endresen Haukeli og Øyvind Haslestad i Gran frivilligsentral foran Trivselshuset, hvor vi starter med vaksinering i uke fem.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Kommunelege Are Løken viser fram appen Smittestopp.
 • GRK-01548
 • Kommunelege Are Løken oppfordrer folk til å laste ned og bruke appen Smittestopp.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Kommunelege Are Løken viser fram appen Smittestopp.
 • GRK-01547
 • Kommunelege Are Løken oppfordrer folk til å laste ned og bruke appen Smittestopp.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Kommunelege Are Løken viser fram appen Smittestopp.
 • GRK-01546
 • Kommunelege Are Løken oppfordrer folk til å laste ned og bruke appen Smittestopp.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Kommunelege Are Løken viser fram appen Smittestopp.
 • GRK-01545
 • Kommunelege Are Løken oppfordrer folk til å laste ned og bruke appen Smittestopp.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Koronavaksine 2021
 • GRK-01542
 • Grete Hagen var en av de første innbyggerne som bor hjemme, som fikk koronavaksine i Gran kommune. Her sammen med sykepleier Ann Kristin Kjensberg.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Koronavaksine 2021
 • GRK-01541
 • Grete Hagen var en av de første innbyggerne som bor hjemme, som fikk koronavaksine i Gran kommune. Her sammen med sykepleier Ann Kristin Kjensberg.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Koronavaksine 2021
 • GRK-01540
 • Grete Hagen var en av de første innbyggerne som bor hjemme, som fikk koronavaksine i Gran kommune. Her sammen med sykepleier Ann Kristin Kjensberg.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Koronavaksine 2021
 • GRK-01539
 • Illustrasjonsbilde: koronavaksinering.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Koronavaksine 2021
 • GRK-01538
 • Illustrasjonsbilde: koronavaksinering.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Koronavaksine 2021
 • GRK-01537
 • Illustrasjonsbilde: koronavaksinering.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Koronavaksine 2021
 • GRK-01536
 • Illustrasjonsbilde: koronavaksinering.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Koronavaksine 2021
 • GRK-01535
 • Illustrasjonsbilde: koronavaksinering.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Flomsikring i Brandbu - ved Eggeelva
 • GRK-01506
 • Den gamle brua over Eggeelva rives i forbindelse med flomsikringen av Brandbu.
 • Gran kommune
 • Jon Kvisberg/NVE
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Flomsikring i Brandbu - ved Eggeelva
 • GRK-01505
 • I januar 2021 ble gammel bru over Eggeelva revet. Fram til ny bro er på plass, er det anlagt midlertidig kryssing av elva for gående.
 • Gran kommune
 • Jon Kvisberg/NVE
 • Original (3024 x 4032)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Flomsikring i Brandbu - ved Eggeelva
 • GRK-01504
 • I januar 2021 ble gammel bru over Eggeelva revet. Fram til ny bro er på plass, er det anlagt midlertidig kryssing av elva for gående.
 • Gran kommune
 • Jon Kvisberg/NVE
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Flomsikring i Brandbu - ved Eggeelva
 • GRK-01503
 • I januar 2021 ble gammel bru over Eggeelva revet. Fram til ny bro er på plass, er det anlagt midlertidig kryssing av elva for gående.
 • Gran kommune
 • Jon Kvisberg/NVE
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Rådmann Torbjørn Hansen
 • GRK-01502
 • Torbjørn Hansen startet i jobben som rådmann i Gran kommune 4. januar 2021.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Rådmann Torbjørn Hansen
 • GRK-01501
 • Torbjørn Hansen startet i jobben som rådmann i Gran kommune 4. januar 2021.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Rådmann Torbjørn Hansen
 • GRK-01500
 • Torbjørn Hansen startet i jobben som rådmann i Gran kommune 4. januar 2021.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Flomsikring i Brandbu - Storlinna bru
 • GRK-01499
 • Storlinna bru, rett sør for Eggelinna, stenges en periode fra 11. januar 2021 - på grunn av arbeidet med flomsikring i Brandbu.
 • Gran kommune
 • Jon Kvisberg/NVE
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Flomsikring i Brandbu - brua ved Spar
 • GRK-01498
 • 8. januar 2021 var brua ved Spar i Brandbu åpen igjen, etter å ha vært stengt i forbindelse med flomsikringsarbeidet.
 • Gran kommune
 • Jon Kvisberg/NVE
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Flomsikring i Brandbu - brua ved Spar
 • GRK-01497
 • 8. januar 2021 var brua ved Spar i Brandbu åpen igjen, etter å ha vært stengt i forbindelse med flomsikringsarbeidet.
 • Gran kommune
 • Jon Kvisberg/NVE
 • Original (3024 x 4032)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Flomsikring i Brandbu - brua ved Spar
 • GRK-01496
 • 8. januar 2021 var brua ved Spar i Brandbu åpen igjen, etter å ha vært stengt i forbindelse med flomsikringsarbeidet.
 • Gran kommune
 • Jon Kvisberg/NVE
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Koronavaksine 2021
 • GRK-01495
 • De ansatte på Skjervum helse- og omsorgssenter var først ut med å vaksinere innbyggere mot koronavirus i Gran kommune.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Koronavaksine 2021
 • GRK-01494
 • Kristine Stranna (100) var blant de aller første som fikk koronavaksine i Gran kommune, tirsdag 5. januar 2021. Ordfører Randi Eek Thorsen og presse var på plass for å overvære begivenheten.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Koronavaksine 2021
 • GRK-01493
 • Kristine Stranna (100) var blant de aller første som fikk koronavaksine i Gran kommune, tirsdag 5. januar 2021. Ordfører Randi Eek Thorsen og presse var på plass for å overvære begivenheten.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Koronavaksine 2021
 • GRK-01492
 • Kristine Stranna (100) var blant de aller første som fikk koronavaksine i Gran kommune, tirsdag 5. januar 2021. Ordfører Randi Eek Thorsen var på plass for å overvære begivenheten.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Koronavaksine 2021
 • GRK-01491
 • Kristine Stranna (100) var blant de aller første som fikk koronavaksine i Gran kommune, tirsdag 5. januar 2021. Ordfører Randi Eek Thorsen var på plass for å overvære begivenheten.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Koronavaksine 2021
 • GRK-01490
 • Kristine Stranna (100) var blant de aller første som fikk koronavaksine i Gran kommune, tirsdag 5. januar 2021. Det var Runa Hoff Dehli som satte vaksinen.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Koronavaksine 2021
 • GRK-01489
 • Kristine Stranna (100) var blant de aller første som fikk koronavaksine i Gran kommune, tirsdag 5. januar 2021. Det var Runa Hoff Dehli som satte vaksinen.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Koronavaksine 2021
 • GRK-01488
 • Kristine Stranna (100) var blant de aller første som fikk koronavaksine i Gran kommune, tirsdag 5. januar 2021. Det var Runa Hoff Dehli som satte vaksinen.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Skjervum helse- og omsorgssenter vinter 2021
 • GRK-01487
 • Skjervum helse- og omsorgssenter.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Skjervum helse- og omsorgssenter vinter 2021
 • GRK-01486
 • Skjervum helse- og omsorgssenter.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Byggeskikkprisen 2018/2019
 • GRK-01479
 • Film av lushaugtårnet & lushaughytta
 • Gran kommune
 • Gran kommune
 • Original (2704 x 1520)
 • Video(MP4) (320 x 180)
 • Video(MP4) (480 x 270)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (2704 x 1520)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Byggeskikkpris 2018 2019 . Utdeling i kommunestyremøte 17.12.20.
 • GRK-01470
 • Utdeling av byggeskikkpris i Gran 2018 2019
 •  
 • Gran kommune ved Kari Møyner
 • Original (3872 x 2592)
image-description
 • Byggeskikkpris 2018 2019 . Utdeling i kommunestyremøte 17.12.20.
 • GRK-01469
 • Utdeling av byggeskikkpris i Gran 2018 2019
 •  
 • Gran kommune ved Kari Møyner
 • Original (3872 x 2592)
image-description
 • Byggeskikkpris 2018 2019 . Utdeling i kommunestyremøte 17.12.20.
 • GRK-01468
 • Utdeling av byggeskikkpris i Gran 2018 2019
 •  
 • Gran kommune ved Kari Møyner
 • Original (3872 x 2592)
image-description
 • Byggeskikkpris 2018 2019 . Utdeling i kommunestyremøte 17.12.20.
 • GRK-01467
 • Utdeling av byggeskikkpris i Gran 2018 2019. Venterom
 •  
 • Gran kommune ved Kari Møyner
 • Original (3872 x 2592)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Gave fra Brandbu sanitetsforening 2020
 • GRK-01425
 • I hver pakke fra sanitetsforeningen ligger det både håndkle og strikkede sokker.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Brandbu sanitetskvinner ga hyggelig gave til helsestasjonen
 • GRK-01424
 • 30. november 2020 var en gjeng fra Brandbu sanitetskvinner innom Gran rådhus for å overlevere hyggelig gave til helsestasjonen. Gaven er håndklær og strikkede sokker til nyfødte i kommunen.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Brandbu sanitetskvinner ga hyggelig gave til helsestasjonen
 • GRK-01423
 • 30. november 2020 var en gjeng fra Brandbu sanitetskvinner innom Gran rådhus for å overlevere hyggelig gave til helsestasjonen. Gaven er håndklær og strikkede sokker til nyfødte i kommunen. Ordfører Randi Eek Thorsen var på plass for å ta imot gaven.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Brandbu sanitetskvinner ga hyggelig gave til helsestasjonen
 • GRK-01422
 • 30. november 2020 var en gjeng fra Brandbu sanitetskvinner innom Gran rådhus for å overlevere hyggelig gave til helsestasjonen. Gaven er håndklær og strikkede sokker til nyfødte i kommunen.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Brandbu sanitetskvinner ga hyggelig gave til helsestasjonen
 • GRK-01421
 • 30. november 2020 var en gjeng fra Brandbu sanitetskvinner innom Gran rådhus for å overlevere hyggelig gave til helsestasjonen. Gaven er håndklær og strikkede sokker til nyfødte i kommunen.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Brandbu sanitetskvinner ga hyggelig gave til helsestasjonen
 • GRK-01420
 • 30. november 2020 var en gjeng fra Brandbu sanitetskvinner innom Gran rådhus for å overlevere hyggelig gave til helsestasjonen. Gaven er håndklær og strikkede sokker til nyfødte i kommunen.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Brandbu sanitetskvinner ga hyggelig gave til helsestasjonen
 • GRK-01419
 • 30. november 2020 var en gjeng fra Brandbu sanitetskvinner innom Gran rådhus for å overlevere hyggelig gave til helsestasjonen. Gaven er håndklær og strikkede sokker til nyfødte i kommunen.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Brandbu sanitetskvinner ga hyggelig gave til helsestasjonen
 • GRK-01418
 • 30. november 2020 var en gjeng fra Brandbu sanitetskvinner innom Gran rådhus for å overlevere hyggelig gave til helsestasjonen. Gaven er håndklær og strikkede sokker til nyfødte i kommunen.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Innbyggersørvis i Gran kommune - nye skilt
 • GRK-01417
 • I forbindelse med omlegging av innbyggersørvis, blir det nye skilt i resepsjonsområdet på Gran rådhus.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Innbyggersørvis i Gran kommune - nye skilt
 • GRK-01416
 • I forbindelse med omlegging av innbyggersørvis, blir det nye skilt i resepsjonsområdet på Gran rådhus.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Innbyggersørvis i Gran kommune - nye skilt
 • GRK-01415
 • I forbindelse med omlegging av innbyggersørvis, blir det nye skilt i resepsjonsområdet på Gran rådhus.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Innbyggersørvis i Gran kommune - nye skilt
 • GRK-01414
 • I forbindelse med omlegging av innbyggersørvis, blir det nye skilt i resepsjonsområdet på Gran rådhus.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Flomsikring i Brandbu 2020
 • GRK-01413
 • Flomsikringsarbeidet i Brandbu sentrum er i gang. Her er bilde fra arbeidet ved Kiwi.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Flomsikring i Brandbu 2020
 • GRK-01412
 • Flomsikringsarbeidet i Brandbu sentrum er i gang. Her er bilde fra arbeidet ved Kiwi.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Flomsikring i Brandbu 2020
 • GRK-01411
 • Flomsikringsarbeidet i Brandbu sentrum er i gang. Her er bilde fra arbeidet ved Kiwi.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Flomsikring i Brandbu - desember 2020
 • GRK-01405
 • I uke 49 skal entreprenørene i gang med spunting, i forbindelse med flomsikringen av Brandbu sentrum.
 • Gran kommune
 • Jon Kvisberg/NVE
 • Original (3024 x 4032)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ål kirke
 • GRK-01402
 • Ål kirke november 2020.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Ål kirke
 • GRK-01401
 • Ål kirke november 2020.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Munnbind
 • GRK-01400
 • Munnbind skal kastes i søpla og ikke i naturen.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Munnbind
 • GRK-01399
 • Munnbind skal kastes i søpla og ikke i naturen.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Smittevernteamet november 2020
 • GRK-01397
 • Kommunens smittevernteam jobber blant annet med å spore smitte, karantenesette nærkontakter og gi smittevernråd.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet november 2020
 • GRK-01396
 • Kommunens smittevernteam jobber blant annet med å spore smitte, karantenesette nærkontakter og gi smittevernråd.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet november 2020
 • GRK-01395
 • Kommunens smittevernteam jobber blant annet med å spore smitte, karantenesette nærkontakter og gi smittevernråd.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet november 2020
 • GRK-01394
 • Kari Avtjærn (fra venstre), Kristin Woxen og Karianne Bleken Brænden er i kommunens smittevernteam.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Smittevernteamet november 2020
 • GRK-01393
 • Kristin Woxen (fra venstre), Karianne Bleken Brænden og Tone Løvbrøtte er i kommunens smittevernteam.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet november 2020
 • GRK-01392
 • Kristin Woxen (fra venstre), Karianne Bleken Brænden og Tone Løvbrøtte er i kommunens smittevernteam.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet november 2020
 • GRK-01391
 • Karianne Bleken Brænden (til venstre) og Tone Løvbrøtte er begge en del av kommunens smittevernteam.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet november 2020
 • GRK-01390
 • Karianne Bleken Brænden (til venstre) og Inger Marit Haugen er begge en del av kommunens smittevernteam.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Smittevernteamet november 2020
 • GRK-01389
 • Karianne Bleken Brænden (til venstre) og Inger Marit Haugen er begge en del av kommunens smittevernteam.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet november 2020
 • GRK-01388
 • Kari Avtjærn (til venstre) og Kristin Woxen er begge en del av kommunens smittevernteam.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet november 2020
 • GRK-01387
 • Kari Avtjærn (til venstre) og Kristin Woxen er begge en del av kommunens smittevernteam.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet i Gran kommune
 • GRK-01386
 • Enhetsleder for helsestasjon og skolehelsetjeneste, Jorun Haukeli, og kommunelege Are Løken er en del av kommunens smittesporingsteam.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Smittevernteamet i Gran kommune
 • GRK-01385
 • Enhetsleder for helsestasjon og skolehelsetjeneste, Jorun Haukeli, og kommunelege Are Løken er en del av kommunens smittesporingsteam.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet i Gran kommune
 • GRK-01384
 • Enhetsleder for helsestasjon og skolehelsetjeneste, Jorun Haukeli, og kommunelege Are Løken er en del av kommunens smittesporingsteam.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet i Gran kommune
 • GRK-01383
 • Enhetsleder for helsestasjon og skolehelsetjeneste, Jorun Haukeli, og kommunelege Are Løken er en del av kommunens smittesporingsteam.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet i Gran kommune
 • GRK-01382
 • Jorun Haukeli er enhetsleder for helsestasjon og skolehelsetjenesten i Gran kommune. Hun er også en del av smittevernteamet.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Smittevernteamet i Gran kommune
 • GRK-01381
 • Jorun Haukeli er enhetsleder for helsestasjon og skolehelsetjenesten i Gran kommune. Hun er også en del av smittevernteamet.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet i Gran kommune
 • GRK-01380
 • Smittevernteamet i Gran kommune består av helsesykepleiere, ansatt i helse og omsorg og kommunelegen. Teamet jobber blant annet med smittesporing og rådgiving.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet i Gran kommune
 • GRK-01379
 • Smittevernteamet i Gran kommune består av helsesykepleiere, ansatt i helse og omsorg og kommunelegen. Teamet jobber blant annet med smittesporing og rådgiving.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet i Gran kommune
 • GRK-01378
 • Smittevernteamet i Gran kommune består av helsesykepleiere, ansatt i helse og omsorg og kommunelegen. Teamet jobber blant annet med smittesporing og rådgiving.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Smittevernteamet i Gran kommune
 • GRK-01377
 • Smittevernteamet i Gran kommune består av helsesykepleiere, ansatt i helse og omsorg og kommunelegen. Teamet jobber blant annet med smittesporing og rådgiving.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet i Gran kommune
 • GRK-01376
 • Smittevernteamet i Gran kommune består av helsesykepleiere, ansatt i helse og omsorg og kommunelegen. Teamet jobber blant annet med smittesporing og rådgiving.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet i Gran kommune
 • GRK-01375
 • Smittevernteamet i Gran kommune består av helsesykepleiere, ansatt i helse og omsorg og kommunelegen. Teamet jobber blant annet med smittesporing og rådgiving.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet i Gran kommune
 • GRK-01374
 • Smittevernteamet i Gran kommune består av helsesykepleiere, ansatt i helse og omsorg og kommunelegen. Teamet jobber blant annet med smittesporing og rådgiving.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Smittevernteamet i Gran kommune
 • GRK-01373
 • Smittevernteamet i Gran kommune består av helsesykepleiere, ansatt i helse og omsorg og kommunelegen. Teamet jobber blant annet med smittesporing og rådgiving.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Smittevernteamet i Gran kommune
 • GRK-01372
 • Smittevernteamet i Gran kommune består av helsesykepleiere, ansatt i helse og omsorg og kommunelegen. Teamet jobber blant annet med smittesporing og rådgiving.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1536)
image-description
 • Hånd-desinfeksjon
 • GRK-01371
 • Et viktig tiltak for å hindre spredning av koronavirus, er å rengjøre hender ofte. Enten ved håndvask eller ved desinfeksjon.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Testbrakke
 • GRK-01370
 • Testing for covid-19 skjer i brakker utenfor legevakten for Lunner og Gran.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Testbrakke
 • GRK-01369
 • Testing for covid-19 skjer i brakker utenfor legevakten for Lunner og Gran.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Midlertidig torgbru november 2020
 • GRK-01361
 • 25. november åpnet ny midlertidig bru mellom legesenteret og torget i Brandbu.
 • Gran kommune
 • Jon Kvisberg/NVE
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Flomsikring i Brandbu november 2020
 • GRK-01357
 • Flomsikring i Brandbu høsten 2020.
 • Gran kommune
 • Jon Kvisberg/NVE
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Brannsikkerhet i hjemmet
 • GRK-01345
 • Hvor brannsikkert er ditt hjem?
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (1920 x 1080)
 • Video(MP4) (320 x 180)
 • Video(MP4) (480 x 270)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1920 x 1080)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Trygt hjem for alle
 • GRK-01344
 • I Lunner-Gran brann og redning jobber vi for et trygt hjem for alle.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Komfyrvakt kan redde liv
 • GRK-01343
 • Henning Borgli (til venstre) og Lars Lien fra Lunner-Gran brann og redning var på jobb da Rachel Dalevoll opplevde å glemme kjelen på komfyren.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (1080 x 1080)
 • Video(MP4) (320 x 320)
 • Video(MP4) (480 x 480)
 • JPG (1080 x 1080)
image-description
 • Komfyrvakt kan redde liv
 • GRK-01342
 • Henning Borgli (til venstre) og Lars Lien i Lunner-Gran brann og redning var raskt på plass og fikk kastet ut kjelen som var glemt på komfyren.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Komfyrvakt kan redde liv
 • GRK-01341
 • Rachel Dalevoll er glad for at hun nå har fått på plass komfyrvakt. Det er en trygghet etter at hun tidligere i høst glemte kjelen på komfyren. Til venstre i bilder: Henning Borgli fra Lunner-Gran brann og redning.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Komfyrvakt kan redde liv
 • GRK-01340
 • Henning Borgli (til venstre) og Lars Lien fra Lunner-Gran brann og redning var på jobb da Rachel Dalevoll opplevde å glemme kjelen på komfyren.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Komfyrvakt kan redde liv
 • GRK-01339
 • En komfyrvakt kan redde liv, hvis du for eksempel glemmer en kjele på ovnen.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Rektor ved Bjoneroa skole
 • GRK-01337
 • Marianne Røssum Strande er rektor ved Bjoneroa skole.
 • Gran kommune
 • Bjoneroa skole
 • Original (4608 x 2240)
image-description
 • Brakke for koronatesting
 • GRK-01336
 • Utenfor Lunner og Gran legevakt er det satt opp brakker for koronatesting.
 • Gran kommune
 • Svein Svartaas/Gran kommune
 • Original (2016 x 1512)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Mohagen sør
 • GRK-01332
 • Gravearbeid på anleggsområdet Mohagen sør, 2019.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2016 x 1512)
image-description
 • Brannsikker bolig
 • GRK-01330
 • Thor Sparby i Lunner-Gran brann og redning ber deg om å sjekke hvor brannsikker boligen din er - og til å hjelpe andre med det samme.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Brannsikker bolig
 • GRK-01329
 • Thor Sparby i Lunner-Gran brann og redning ber deg om å sjekke hvor brannsikker boligen din er - og til å hjelpe andre med det samme.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 2666)
image-description
 • Brannsikker bolig
 • GRK-01328
 • Thor Sparby i Lunner-Gran brann og redning ber deg om å sjekke hvor brannsikker boligen din er - og til å hjelpe andre med det samme.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Verdens toalettdag 19. november
 • GRK-01327
 • Sorter søpla di. Ikke kast den i do.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (1080 x 1080)
 • Video(MP4) (320 x 320)
 • Video(MP4) (480 x 480)
 • JPG (1080 x 1080)
image-description
 • Vannmåler
 • GRK-01326
 • Du skal lese av vannmåleren din én gang i året. Vi i kommunen sender ut SMS når det nærmer seg frist for å lese av.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2915 x 1973)
image-description
 • Ikke kast våtservietter i toalettet
 • GRK-01325
 • Enhetsleder for Vann og avløp, Trygve Rognstad, minner om at våtservietter ikke skal kastes i do.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2304 x 1402)
image-description
 • Brannvernuka 2020
 • GRK-01306
 • Rune fra Lunner-Gran brann og redning viser Mathias og brannbamsen Bjørnis hvordan det ser ut inni brannbilen.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3520 x 1980)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Brannvernuka 2020
 • GRK-01305
 • Rune Kyllenstjerna (fra venstre), brannbamsen Bjørnis og Mathias Unnli Mathisen forteller hvor viktig det er å ha en fast møteplass utenfor hjemmet, hvis det begynner å brenne.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Brannvernuka 2020
 • GRK-01304
 • Rune Kyllenstjerna (fra venstre), brannbamsen Bjørnis og Mathias Unnli Mathisen forteller hvor viktig det er å ha en fast møteplass utenfor hjemmet, hvis det begynner å brenne.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Bjørnis besøker familien Unnli Mathisen
 • GRK-01303
 • Familien Unnli Mathisen hadde brannøvelse hjemme under Brannvernuka 2020. Da kom brannbamsen Bjørnis på besøk.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Bjørnis besøker familien Unnli Mathisen
 • GRK-01302
 • Familien Unnli Mathisen hadde brannøvelse hjemme under Brannvernuka 2020. Da kom brannbamsen Bjørnis på besøk.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Hva er ergoterapi?
 • GRK-01301
 • Ergoterapeutene Torunn og Katrine forteller om ergoterapi.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (720 x 900)
 • Video(MP4) (320 x 400)
 • Video(MP4) (480 x 600)
 • JPG (720 x 900)
image-description
 • Testing av covid-19
 • GRK-01268
 • Testing av covid-19 skjer hos legevakten for Lunner og Gran.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Testing av covid-19
 • GRK-01267
 • Testing av covid-19 skjer hos legevakten for Lunner og Gran.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Testing av covid-19
 • GRK-01266
 • Testing av covid-19 skjer hos legevakten for Lunner og Gran.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Testing av covid-19
 • GRK-01265
 • Testing av covid-19 skjer hos legevakten for Lunner og Gran.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Verdensdagen for psykisk helse 2020
 • GRK-01264
 • Medarbeider innenfor psykisk helsetjeneste markerte Verdensdagen for psykisk helse 2020 på Gran rådhus.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Verdensdagen for psykisk helse 2020
 • GRK-01263
 • Medarbeider innenfor psykisk helsetjeneste, Tordis Brenne Nordengen, på Verdensdagen for psykisk helse 2020.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Verdensdagen for psykisk helse 2020
 • GRK-01262
 • Medarbeider innenfor psykisk helsetjeneste, Stine Stensli Dammen, på Verdensdagen for psykisk helse 2020.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Verdensdagen for psykisk helse 2020
 • GRK-01261
 • Medarbeider innenfor psykisk helse, Marte Molden Öztorun, viser fram årets tema på Verdensdagen for psykisk helse 2020: #SPØR.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Verdensdagen for psykisk helse 2020
 • GRK-01260
 • Medarbeider innenfor psykisk helse, Marte Molden Öztorun, viser fram årets tema på Verdensdagen for psykisk helse 2020: #SPØR.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Ordfører og varaordfører - portrettbilder høst 2020
 • GRK-01259
 • Ordfører Randi Eek Thorsen og varaordfører Pål-Arne Oulie foran Gran rådhus.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Ordfører og varaordfører - portrettbilder høst 2020
 • GRK-01258
 • Ordfører Randi Eek Thorsen og varaordfører Pål-Arne Oulie foran Gran rådhus.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ordfører og varaordfører - portrettbilder høst 2020
 • GRK-01257
 • Ordfører Randi Eek Thorsen og varaordfører Pål-Arne Oulie foran Gran rådhus.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Ordfører og varaordfører - portrettbilder høst 2020
 • GRK-01256
 • Ordfører Randi Eek Thorsen og varaordfører Pål-Arne Oulie foran Gran rådhus.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Ordfører og varaordfører - portrettbilder høst 2020
 • GRK-01255
 • Ordfører Randi Eek Thorsen og varaordfører Pål-Arne Oulie foran Gran rådhus.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Ordfører og varaordfører - portrettbilder høst 2020
 • GRK-01254
 • Ordfører Randi Eek Thorsen og varaordfører Pål-Arne Oulie foran Gran rådhus.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ordfører og varaordfører - portrettbilder høst 2020
 • GRK-01253
 • Ordfører Randi Eek Thorsen og varaordfører Pål-Arne Oulie foran Gran rådhus.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Tur til Hafjell
 • GRK-01181
 • Vinterfestivalen 2018
 • Gran kommune
 • Gran kommune/Rune Larsen
 • Original (1920 x 1080)
 • Video(MP4) (320 x 180)
 • Video(MP4) (480 x 270)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1920 x 1080)
image-description
 • To kyr
 • GRK-01157
 • To storfe ute på jordet.
 • Gran kommune
 • Ingrid Oftedal/Gran kommune
 • Original (2297 x 3456)
image-description
 • Torbjørn Hansen, rådmann
 • GRK-01142
 • Torbjørn Hansen er rådmann i Gran kommune fra og med 4. januar 2021.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Torbjørn Hansen
 • GRK-01141
 • Torbjørn Hansen er rådmann i Gran kommune fra og med 4. januar 2021.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Torbjørn Hansen
 • GRK-01140
 • Torbjørn Hansen er rådmann i Gran kommune fra og med 4. januar 2021.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Sparebankstiftelsen har gitt skjermer i gave til sykehjem og hjemmetjeneste
 • GRK-01137
 • Gran kommune har fått 30 skjermer av typen KOMP Pro i gave fra Sparebankstiftelsen Gran. Her er daglig leder i stiftelsen, Jørn Prestkvern, på besøk ved sykehjemmet, sammen med Stine Merethe Sparby, journalist i Hadeland.
 • Gran kommune
 • Merethe Wollan Blisten/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Sparebankstiftelsen har gitt skjermer i gave til sykehjem og hjemmetjeneste
 • GRK-01136
 • Gran kommune har fått 30 skjermer av typen KOMP Pro i gave fra Sparebankstiftelsen Gran. Her er daglig leder i stiftelsen, Jørn Prestkvern, på besøk ved sykehjemmet, sammen med Stine Merethe Sparby, journalist i Hadeland.
 • Gran kommune
 • Merethe Wollan Blisten/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Sparebankstiftelsen har gitt skjermer i gave til sykehjem og hjemmetjeneste
 • GRK-01135
 • Gran kommune har fått 30 skjermer av typen KOMP Pro i gave fra Sparebankstiftelsen Gran. Oddbjørn Myrdahl bor på Marka, og er en av dem som har tatt i bruk skjermen. Her er han sammen med sykepleier Selina Dobilaite.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (1979 x 1295)
image-description
 • Sparebankstiftelsen har gitt skjermer i gave til sykehjem og hjemmetjeneste
 • GRK-01134
 • Gran kommune har fått 30 skjermer av typen KOMP Pro i gave fra Sparebankstiftelsen Gran. Oddbjørn Myrdahl bor på Marka, og er en av dem som har tatt i bruk skjermen. Her er han sammen med sykepleier Selina Dobilaite.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2216 x 1466)
image-description
 • Sparebankstiftelsen har gitt skjermer i gave til sykehjem og hjemmetjeneste
 • GRK-01133
 • Gran kommune har fått 30 skjermer av typen KOMP Pro i gave fra Sparebankstiftelsen Gran. Oddbjørn Myrdahl bor på Marka, og er en av dem som har tatt i bruk skjermen.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (1950 x 1193)
image-description
 • Sparebankstiftelsen har gitt skjermer i gave til sykehjem og hjemmetjeneste
 • GRK-01132
 • Gran kommune har fått 30 skjermer av typen KOMP Pro i gave fra Sparebankstiftelsen Gran. Oddbjørn Myrdahl bor på Marka, og er en av dem som har tatt i bruk skjermen.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2218 x 1468)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Sparebankstiftelsen har gitt skjermer i gave til sykehjem og hjemmetjeneste
 • GRK-01131
 • Gran kommune har fått 30 skjermer av typen KOMP Pro i gave fra Sparebankstiftelsen Gran. Oddbjørn Myrdahl bor på Marka, og er en av dem som har tatt i bruk skjermen.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (2164 x 1413)
image-description
 • Sparebankstiftelsen har gitt skjermer i gave til sykehjem og hjemmetjeneste
 • GRK-01130
 • Gran kommune har fått 30 skjermer av typen KOMP Pro i gave fra Sparebankstiftelsen Gran. Oddbjørn Myrdahl bor på Marka, og er en av dem som har tatt i bruk skjermen. Her i samtale med journalist i Hadeland.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Sparebankstiftelsen har gitt skjermer i gave til sykehjem og hjemmetjeneste
 • GRK-01129
 • Gran kommune har fått 30 skjermer av typen KOMP Pro i gave fra Sparebankstiftelsen Gran. Oddbjørn Myrdahl bor på Marka, og er en av dem som har tatt i bruk skjermen. Her i samtale med journalist i Hadeland.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Sparebankstiftelsen har gitt skjermer i gave til sykehjem og hjemmetjeneste
 • GRK-01128
 • Gran kommune har fått 30 skjermer av typen KOMP Pro i gave fra Sparebankstiftelsen Gran. Oddbjørn Myrdahl bor på Marka, og er en av dem som har tatt i bruk skjermen. Her i samtale med journalist i Hadeland.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Brannvernuka 2020
 • GRK-01127
 • Rune Kyllenstjerna fra Lunner-Gran brann og redning møter Mathias Unnli Mathisen.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3520 x 1980)
image-description
 • Brannvernuka 2020
 • GRK-01126
 • Rune Kyllenstjerna og Bjørnis fra Lunner-Gran brann og redning møter Mathias Unnli Mathisen.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3520 x 1980)
image-description
 • Brannvernuka 2020
 • GRK-01125
 • Rune Kyllenstjerna og Bjørnis fra Lunner-Gran brann og redning.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3520 x 1980)
image-description
 • Flomsikring i Brandbu september 2020.
 • GRK-01123
 • Utsikt over flomsikringsarbeidet nordover, sett fra Augedals bro.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Flomsikring i Brandbu september 2020.
 • GRK-01122
 • Utsikt over flomsikringsarbeidet nordover, sett fra Augedals bro.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Flomsikring i Brandbu september 2020.
 • GRK-01121
 • Arbeidet ved Vigga, nord for Spar og renseanlegget.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Flomsikring i Brandbu september 2020.
 • GRK-01120
 • Arbeidet ved Vigga, nord for Spar og renseanlegget.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Flomsikring i Brandbu september 2020.
 • GRK-01119
 • Arbeidet ved Vigga, nord for Spar og renseanlegget.
 • Gran kommune
 • Kine Vik-Erstad/Gran kommune
 • Original (4032 x 3024)